Thermex-kollektorn

En patenterad, koaxial energikollektor som erbjuder klara fördelar mot konventionella lösningar och tydligt grön profil.
Thermex-kollektorn är en svenskutvecklad produkt som tagits fram för att möta en ökad efterfrågan på bättre kollektorer för användande inom geoenergi. Kollektorns design möjliggör effektivare utvinning av energi ur borrhålet med cirka 70%, vilket leder till stora fördelar jämfört med konventionella kollektorer. Produkten har även tydliga miljövänliga fördelar.

Värmepumpar och övrig utrustning har utvecklats och gått framåt de senaste decennierna, men själva kollektorerna har mer eller mindre stått stilla i utvecklingen. Thermex-kollektorn är det första riktiga initiativet att föra även denna del av systemet praktiskt framåt.

Läs mer om produkten på denna webbsida och kontakta oss gärna för mer information.

Fördelar

Thermex-kollektorn är en unik bergvärmekollektor som ger ett effektivare utnyttjande av den energi som finns lagrad i berggrunden och därmed en snabbare återbetalning på din investering.

  • 70% högre effektivitet vid värme- och kyluttag ur energibrunnen
  • Utnyttjar hela borrhålets längd
  • Kallt och varmt vattenflöde isolerade från varandra - termiskt shunt-flöde nära noll
  • Mindre eller inget behov av frostskyddsmedel
  • Förenklar förfarandet att söka tillstånd
  • Kostnadseffektivt alternativ till återfyllnad med bentonit eller cement
  • Patenterad design

Thermex U

Thermex Plus - 100˚C+

Äntligen en U-rörskollektor för temperaturer över 100˚C!
Thermex Plus är en U-rörskollektor baserad på ett flerskiktsrör som tål höga temperaturer. Röret kan därför användas till exempel för värmelager med värme från återfört kylvatten. Tack vare extra skyddslager på in- och utsida tål Thermex Plus-röret mycket höga temperaturer. Tillgänglig i standarddimensioner.

Thermex Protect - Komplett permeationsskydd

Fullständigt skydd mot permeation från U-rör som innehåller frostskyddsmedel
Thermex Protect är en U-rörskollektor med en invändig barriär av EVOH. Samma material har länge används i petroleumbranschen för att förhindra miljöskadliga ämnen från att diffundera genom väggen på markförlagda rör. Bevisat permeationsskydd kan underlätta möjligheten till tillståndsgivning i miljökänsliga områden. Tillgänglig i standarddimensioner.

Thermex Top - Ökat effektutbyte för U-rör

Minska värmeförlusterna i traditionella U-rörskollektorer - enkelt och till låg kostnad
Undvik termisk kortslutning där den orsakar de största förlusterna: högst upp på U-rörets returledning. Installera ett isolerat Thermex-rör den sista biten närmast marknivå. Du skarvar enkelt en passande längd av det dubbla, isolerade röret på ditt vanliga U-rör och installerar sedan kollektorn precis som vanligt.

Kontakta oss för mer information och beställning.

temperaturtålig u-rörskollektor för bergärme med permeationsskydd

Investera i Thermex-kollektorn

Oavsett om du är ute efter att borra nya hål eller vill investera i förlängd livstid på din anläggning så kan du använda och dra nytta av Thermex-kollektorn. Den miljövänliga profilen kombinerat med de många fördelarna gör att produkten är ett mycket bra val. I takt med att kraven på hantering av grundvatten ökar blir Thermex-kollektorn ett allt självklarare val. Den är ett kostnadseffektivt alternativ till återfyllnad med bentonit eller cement.
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer