Fördelar


70% effektivare

Oavsett om du är ute efter att borra nya hål eller vill investera i förlängd livstid på din anläggning så kan du använda och dra nytta av Thermex-kollektorn.

Hela borrhålets längd nyttjas

Eftersom ytterstrumpan är tät kan den vattenfyllas hela vägen upp till marknivå och hela borrhålets längs utnyttjas för värmeväxling.

Maximal värmeväxling

Ytterstrumpan ligger an mot berggrunden utefter hela borrhålets längd och ger optimal värmeväxling mellan vätskan i borrhålet och omgivande berggrund.

Minimalt tryckfall

Thermex-kollektorns utnyttjande av borrhålets volym ger minimalt flödesmotstånd och tryckfall.

Isolerande design

Thermex-kollektorn isolerar det varma vattenflödet från det kalla. Varmt vatten flödar uppåt i det inre centrumröret. Ringspalten mellan det inre och yttre röret isolerar det varma vattenflödet från det kallare vattnet som flödar nedåt i hålet. Det som kallas termiskt shunt-flöde elimineras.

Förenklad tillståndsgivning

Eftersom Thermex-kollektorn tätar helt mot berggrunden finns ingen risk för negativa korseffekter på grundvattnet, vilket förenklar tillståndsgivningen.

Ingen återfyllnad

Ingen återfyllnad med bentonitlera, cement eller liknande behövs. Ytterstrumpan tätar mot omgivande berggrund.

Enkel att ta ur bruk

Om ett borrhål med Thermex-kollektorn installerad ska tas ur bruk, behövs ingen tätande fodring. Borrhålet är redan tätt och behöver endast stängas till upptill.
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer