Kollektorn


70% bättre prestanda

Tack vare en nytänkande design är Thermex-kollektorn cirka 70% effektivare än konventionella kollektorer när det gäller att ta tillvara värmen i berggrunden.
Prestanda i en bergvärmekollektor mäts i form av temperaturdifferensen som finns mellan borrhålsväggen och köldbäraren som cirkulerar i kollektorn. Ju bättre kollektor desto mindre temperaturdifferens mellan berget och den cirkulerande köldbärare.

Med Thermex-kollektorn får man mellan ca 2 till 5 grader mindre temperaturdifferens mellan berget och köldbäraren, vilket gör att prestandan i borrhålet och systemet förbättras markant.

Design

Thermex-kollektorn består av en "ytterstrumpa" och ett isolerat centrumrör som sänks ner i strumpan efter att denna fyllts med vatten. Efter att ha plockat upp värmen ur berggrunden tas vätskan upp till värmepumpen via det centrumröret. Flödesriktningen kan ändras vid behov.
Thermex-kollektorns "ytterstrumpa" sänks först ner i borrhålet. Strumpan är försluten i botten och försedd med tyngd som hjälper till att göra installationen enkel. Strumpan är tillverkad av ett slitstarkt material som säkerställer att den inte skadas under installationen eller efter idrifttagning. När strumpan är på plats fylls den med vatten, vilket gör att den trycks mot borrhålets vägg.

Ett isolerat centrumrör sänks sedan ner hålet. Mellanrummet mellan de två centrumrören är förslutet och luftfyllt så att luften där fungerar som isolering, vilket leder till att värmeutbytet blir optimalt, utan shuntflöde mellan kallt och varmt köldbärarflöde.

I marknivå sätts ett lock som fungerar som genomföring för rören som sedan ansluts till resten av systemet.
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer